Epikotyl

Odcinek łodygi następujący za hypokotylem i dochodzący do najbliższego liścia nosi nazwę epikotylu ; ta część łodygi rozwija się z wierzchołka wzrostu zarodka. Podobnie jak plechy wielu roślin kormus niemal zawsze zwiększa znacznie swoją powierzchnię przez tworzenie rozgałęzień. U licznych roślin powstają one w ich wczesnych stadiach rozwojowych, mianowicie podczas rozwoju siewek. Oś pędu tworzy pędy boczne (pędy pochodne), korzeń — korzenie boczne (korzenie pochodne). W ten sposób powstaje system pędowy oraz system korzeniowy. Budowa typowego kormusu. Charakterystyczne cechy budowy form zasadniczych kormusu przejawiają się tylko w przypadkach ich typowego wykształcenia; możemy je obserwować np. u naszych roślin drzewiastych, jak również u wielu naszych roślin zielnych. Często natomiast brak tych cech wówczas, gdy formy zasadnicze osiowców, prowadzących specyficzny tryb życia, uległy w ciągu rozwoju rodowego rozmaitym przekształceniom. Postać form zasadniczych może ulec tak daleko idącym zmianom, że w krańcowych przypadkach mogą (w różnym stopniu) zacierać się różnice, jakie z reguły istnieją pomiędzy tymi formami. Pędy roślin lądowych wykształcają się najczęściej jako pędy nadziemne ; niektóre pędy roślin lądowych, zwłaszcza wielu trwałych roślin zielnych, tzw. byliną, wykształcają się jako pędy podziemne. Pęd zbudowany jest z osi pędu, zwanej łodygą, oraz z liści; typowo wykształcona łodyga jest utworem walcowatym, o nieograniczonym wzroście wierzchołkowym. Liście pozostają w łączności z osią pędu; w zasadzie mają wzrost ograniczony. Wyrastają one bocznie z zewnętrznych warstw wierzchołka wzrostu łodygi, powstając — z nielicznymi wyjątkami — poniżej jego szczytu. Liście są utworami słabiej lub silniej spłaszczonymi; na pędach nadziemnych wykształcają się one głównie jako zielone liście asymilacyjne, natomiast na bezbarwnych pędach podziemnych przybierają postać niezielonych, bladych łusek. [patrz też: tkanka wzmacniająca, eozynofilowe zapalenie przełyku, internetowa przegladarka skierowan do sanatorium ]

Tags: , ,

Artykuł dotyczy tematów: bulwy korzeniowe kasza gryczana jak gotować nfz przeglądarka skierowań do sanatorium

Comments

 1. by Borys, on January 19 2019 @ 8:55 pm

   

  Sprawdź czy z trzustka wszystko ok

 2. by Mr. Spy, on January 21 2019 @ 2:41 pm

   

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Usługi pielęgniarskie w domu warszawa[…]

 3. by Oskar, on January 23 2019 @ 11:52 am

   

  Nie wiem jak można żyć bez mleka, sera, jogurtów

Comment RSS

Powiązane tematy z artykułem: eozynofilowe zapalenie przełyku internetowa przegladarka skierowan do sanatorium tkanka wzmacniająca